Một góc nhỏ chia sẻ, tâm sự những thông tin mà mẹ Tomo góp nhặt được trên hành trình cùng con khôn lớn. Mong rằng có chút nào hữu ích với mẹ và bạn nhỏ.